میکسر حمل بتن - میکسر بتن - تراک میکسر

کامیون مخلوط کن ( تراک میکسر ) تراک میکسر وسیله ای برای حمل بتن آماده است. کارخانه های بتن آماده معمولاً به دو گروه تقسیم می شوند.برخی کارخانه ها فقط عملیات پیمانه کردن را انجام می دهند، و برخی دیگر از کارخانه ها غیر از عملیات پیمانه کردن، عمل مخلوط کردن را نیز انجام می دهند.

میکسر بتن یا تراک میکسر یا میکسر حمل بتن

به عبارت دیگر، در کارخانه، مصالح پیمانه شده و مقادیر معین مصالح بتن به درون تراک میکسر ریخته می شود، اما عمل اختلاط در حین حمل، قبل از تخلیه بتن در دیگ میکسر مخلوط کن صورت می گیرد و آب مخلوط در حین حمل و یا در محل کارگاه به مخلوط خشک اضافه می گردد. بر همین اساس به این روش، پیمانه خشک نیز گفته می شود. اما در گروه دوم کارخانه ها، بتن آماده شده، به درون دیگ میکسر حمل بتن ریخته می شود.

کامیون مخلوط کن ( میکسر بتن یا تراک میکسر یا میکسر حمل بتن )تراک میکسر وسیله ای برای حمل بتن آماده است. کارخانه های بتن آماده معمولاً به دو گروه تقسیم می شوند.برخی کارخانه ها فقط عملیات پیمانه کردن را انجام می دهند، و برخی دیگر از کارخانه ها غیر از عملیات پیمانه کردن، عمل مخلوط کردن را نیز انجام می دهند. به عبارت دیگر، در کارخانه، مصالح پیمانه شده و مقادیر معین مصالح بتن به درون تراک میکسر ریخته می شود، اما عمل اختلاط در حین حمل، قبل از تخلیه بتن در دیگ میکسر مخلوط کن صورت می گیرد و آب مخلوط در حین حمل و یا در محل کارگاه به مخلوط خشک اضافه می گردد. بر همین اساس به این روش، پیمانه خشک نیز گفته می شود. اما در گروه دوم کارخانه ها، بتن آماده شده، به درون دیگ میکسر حمل بتن ریخته می شود. .
دیگ میکسر حمل بتن دارای دو سرعت دوران کند و تند می باشد. دور کند یا سرعت به هم زدن 2 تا 5 دور در دقیقه و دور تند یا سرعت اختلاط 7 تا 13 دور در دقیقه است. در هنگام استفاده از تراک میکسر ، موارد زیر باید رعایت گردد. :


الف ( از زمانی که آب به مخلوط خشک بتن افزوده می شود ، تعداد دوران 70 تا 100 دور با سرعت تند برای اختلاط اولیه کافی است. اگر بتن آماده در داخل دیگ میکسر حمل شود و بخواهیم در هنگام تخلیه همگنی را مجدداً به دست آوریم، کافی است 30 تا 40 دور با سرعت کند بتن را به هم بزنیم . حداکثر تعداد دوران دیگ به 300 دور (شامل دور کند و تند ) محدود می گردد، به این ترتیب، مدت حمل در شرایط عادی (به غیر از بتن ریزی در هوای گرم و سرد) از زمان بارگیری تا تخلیه ، به 1 تا 5 /1ساعت محدود می شود. اما از 300 دور چرخش دیگ فقط حداکثر 100 دور باید سرعت مخلوط کردن و بقیه باید با سرعت به هم زدن باشد، زیرا زمان طولانی حمل و یا تعداد چرخش زیاد میکسر باعث کاهش اسلامپ، سایش سنگدانه ها و بدنه میکسر و همچنین کاهش مقاومت و دوام بتن می گردد.


ب) در مواردی که مدت انتقال بتن طولانی است و یا احتمال وجود ترافیک سنگین وجود دارد، بهتر است از روش مخلوط خشک استفاده شود و آب مخلوط در کارگاه به سایر مصالح اضافه گردد. هرچند در این حالت، کنترل دقیق مقدار آب با اشکال روبه رو


می گردد ونیاز به نظارت دقیق است تا آب مخلوط به مقدار تعیین شده افزوده شود.


پ) استفاده از کامیون مخلوط کن برای بتن های زیر توصیه نمی شود :بتن با اسلامپ کمتر از 40 میلیمتر


بتن با حداکثر اندازه سنگدانه بیش از 50 میلیمتر


بتن با نسبت آب به سیمان کمتر از 4 /0 (بدون استفاده از مواد افزودنی روان کننده و یا فوق روان کننده


در روش پیمانه خشک نباید از میکروسیلیس به صورت پودر استفاده گردد، زیرا توزیع ذرات میکروسیلیس در مخلوط به صورت یکنواخت انجام نمی شود.


ت ( اگر از کامیون مخلوط کن برای اختلاط اولیه (پیمانه خشک) استفاده شود، حجم بتن ساخته شده در آن باید به دو سوم ظرفیت اسمی میکسر محدود گردد.به عنوان مثال، با میکسر حمل بتن با ظرفیت اسمی 6 متر مکعب می توان 4 متر مکعب بتن به روش پیمانه خشک را، مخلوط کرد.


تاریخ انتشار : 1398/04/15
تعداد بازدید: 88372

آدرس: تهران، جاده خاوران (امام رضا)، بعد از گردنه تنباکویی، جنب خروجی شهید شوشتری ، مجتمع ترانسپورت ، گروه صنعتی دقت

تلفن و فکس: 36644173 | 33486508 | 33867274 21(98+)

info@deghatco.com